Przedszkole Nr 2 w Gryfinie www.bip.gov.pl
 
Jesteś w: Załatwianie spraw, skargi, wni..
MENU
Załatwianie spraw, skargi, wnioski

Skargi i wnioski składać można:

• drogą korespondencyjną, kierując skargę lub wniosek na adres:

Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie, ul. Krzywoustego 5, 74-100 Gryfino

  • telefonicznie - tel.: 91 416 29 25, 91 416 22 85,
  • faxem - fax: 91 415 21 82,
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: przedszkolenr2@gryfino.pl

Sprawy dzieci i rodziców załatwiane są w dniach pracy Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Dyrektor Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie przyjmuje interesantów w dniach i godzinach pracy Przedszkola.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino oraz Zastępcy Burmistrza przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 1500-1700. W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu w godzinach 1500-1600.

Przewodnicząca i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w czwartki w godz. 1500-1600. w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, pokój nr 26. W przypadku, gdy dzień przyjęć mieszkańców jest dniem wolnym od pracy, przyjęcia odbywają się w dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny.


Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
©2009 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie