Przedszkole Nr 2 w Gryfinie www.bip.gov.pl
 
Jesteś w: Finanse i majątek przedszkola
MENU
Finanse i majątek przedszkola

Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie działa jako jednostka budżetowa Gminy Gryfino. Przedszkole posiada roczny plan finansowy, który jest częścią budżetu Gminy, prowadzi gospodarkę finansową oraz materiałową zgodnie z zasadami prawa finansowego.

Zgodnie z Rozdziałem XIV, § 29 Statutu Przedszkola zasady odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu i odpłatności za korzystanie z wyżywienia ustala dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.


Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
©2009 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie