Przedszkole Nr 2 w Gryfinie www.bip.gov.pl
 
Jesteś w: Status prawny
MENU
Status prawny

 

Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie jest placówką publiczną i działa na podstawie:

  • Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.,
  • Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.,
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli,
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół,
  • Aktu założycielskiego: Orzeczenie organizacyjne w sprawie powołania Publicznego Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie,
  • Statutu.

Organem prowadzącym Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie jest Gmina Gryfino.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

Na czele Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie stoi dyrektor mgr Jolanta Krzak.


Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
©2009 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie